Badmintonen – en sport som stimulerar hjärnan ,sinnet, kroppen, samt själen

  • Träna hårt
  • Ge inte upp
  • Ät rätt kost
  • Vinnarskalle

___________________________________________________________

Rättigheter för en badmintonspelare som anlitar en näringsidkare

Det är många badmintonspelare som undrar vilken kvalitet en privatperson kan förvänta sig av en fackman som han eller hon anlitar. Det kan handla om att man undrar vilka krav man kan ställa på en reparatör som strängar om sitt rack, men även för andra tjänster man anlitar. Som fackmän räknas naprapater med egen verksamhet, tandläkare som driver praktik, rörmokare och anställda på firmor som arbetar med r och flera andra yrkesmän i Stockholm. I den här artikeln redogör vi för vilket skydd du som konsument har i förhållande till en näringsidkares prestation, oavsett om det handlar om tjänster direkt kopplat till idrotten eller om tjänster av mer privat karaktär.

I Stockholm finns det många yrkesmän som hjälper konsumenter med olika sysslor. Du tar hjälp av en yrkesman när du besöker en tandläkare för att göra en rotfyllning eller när du tar kontakt med en firma inom VVS för att installera en bergvärmepump i Stockholm. Det samma gäller om du anlitar någon för att bistå med fuktskydd eller dränering. Där man i samma veva kan borra för att utvinna värme som ingår i yrket som omfattar bergvärme. Som privatperson som nyttjar bergvärme till sin villa eller radhus tycker ofta att det är ibland svårt att veta vilka krav man kan ställa på arbetets kvalitet när man ska leta efter någon firma som förstår på hantering av bergvärme. Det går lite hand i hand med vår sport där man är i många fall i händerna kan se att den rör sig om en en professionell yrkesman utför sitt arbete på ett bra sätt.  En badmintonspelare har också många rättigheter enligt vissa försäkringar.

Om du blir skadad på banan så finns det ofta möjlighet att få ersättning för att besöka en tandläkare. I Stockholm finns det många skickliga tandläkare att besöka. Många tandläkare är dessutom specialiserade på idrottsrelaterade tandskador. I den här artikeln beskriver vi vilka rättigheter du som badmintonspelare har när du tar hjälp av en privatperson för tjänster kopplat till sporten och tjänster av ren privat karaktär. Med tjänster av privat karaktär kan avses att du vill ha hjälp med dränering, säkert val är alltid att tänka på fuktskydd eller framför allt snabbt kunna isolera källargolv. Det kan röra sig om tjänster man betalat kontant eller tjänster som man finansierat genom att man valt att låna pengar lägst ränta genom billiga enkla samt jämförbara blancolån eller statliga banklån. För mer information om möjligheten till friskvårdsbidrag i kombination ifall du redan ansökt till ett blancolån kan du som utövande av sporten badminton hänvisa till Skatteverket som även dem har åsikter om vad som är avdragsgillt när man tagit ett blancolån.

Konsumenttjänstlagen ger konsumenter banklån samt långtgående rättigheter

När en privatperson anlitar en näringsidkare, exempel en rörmokare, för att utföra en tjänst så träder konsumenttjänstlagen fram där bestämmelser tar kraft. Det gäller även när man låter en skräddare reparera ens tävlingskläder som man använder i olika tävlingar i badminton. Konsumenttjänstlagen är en tvingande lag, det betyder att den alltid gäller oavsett vad du har avtalat om med näringsidkaren du anlitat. En yrkesman inom VVS kan inte avtala bort konsumenttjänstlagen, utan bestämmelserna gäller oavsett.  Samma sak gäller för en rörmokare eller en yrkesman inom VVS. Gärna en rörfirma med inriktning där de arbetat i idrottsmiljöer, dvs badmintonhallar med mera. Det finns ett flertal duktiga rörfirmor i Stockholm men att hitta juste en rörfirma som faller dig i smaken när det kommer till deras arbetsmetoder, socialförmågan osv. Rörfirma Stockholm – Bobpartner är en hantverkare som även renoverar badrum i samma veva som dom vet hur man sköter samt hanterar allt som har med avlopp badrumsrenovering, rör, tvättmaskin med flera andra verksamheter som ingår i rörfirmans samt en badrumsrenoverare vardag samt sysslor som en seriös badrumsinstallatör ska vara.

Den som reparerar ditt badmintonrack ska utföra arbetet med omsorg

Konsumenttjänstlagen innehåller ett krav på att den som utför en tjänst gör det med omsorg och skicklighet. Om du lämnar in ett badmintonrack för renovering så har du rätt att ställa krav på att reparationen ska ske med skicklighet, i annat fall kan du kräva skadestånd eller prisavdrag. Om du uppmärksammar en oseriös aktör som säljer badmintonprodukter kan du med fördel informera Svenska Badmintonförbundet om detta. Tanken är inte att du som badmintonspelare ska behöva ta billiga blancolån eller banklån för att köpa ett nytt rack, bara för att reparatören misslyckats i sitt uppdrag. Du ska inte behöva låna pengar med lägst ränta bara för att någon annan inte utfört sitt arbete korrekt. Samma sak gäller faktiskt när du besöker naprapater för att få hjälp med idrottsrelaterade besvär. Naprapater måste också utföra sitt arbete med skicklighet, vilket i praktiken alla naprapater gör då de har en lång utbildning och yrkeslegitimation. 

Privatpersoner har många rättigheter när de anlitar hantverkare

Med tjänst avses exempelvis dränering av källargolv. En bra sak kan vara att anlita en besiktningsman för att undersöka ett källargolv efter att det har dränerats, då en vanlig badmintonspelare inte besitter någon särskild kunskap om källargolv. Dränering är ett exempel på en tjänst som är viktig att den utförs med omsorg och skicklighet. Det samma gäller om du anlitar en näringsidkare som behöver hjälp med fuktskydd i hemmet, det är naturligtvis viktigt att den som förser ett hus med fuktskydd ser till att det blir beständigt. Om du är missnöjd med en rörmokare bör du i första hand vända dig till rörmokaren själv innan du tar klagomålet vidare till Allmänna reklamationsnämnden. Har du synpunkter rörande en kreditgivares beslut om banklån i samband med att du anlitat en näringsidkare, ska du i första hand vända dig till kreditgivaren med dina synpunkter.

Juridisk kontakt
Kontakta Familjerätt 2021